Ávöxtunarleiðir séreignarsparnaðar

Séreignasparnaður 1

Árleg umsýsluþóknun fyrir Séreignasparnað 1 er 0,55%.

Séreignasparnaður 2

Árleg umsýsluþóknun fyrir Séreignasparnað 2 er 0,55%.

 • Leiðin fjárfestir í ríkisskuldabréfum, ríkisvíxlum, íbúðarbréfum og öðrum skuldabréfum í íslenskum krónum með ábyrgð íslenska ríkisins.  (Viðmið 70%)
 • Leiðin hefur heimild til að fjárfesta í peningamarkaðsskjölum og innlánum fjármálafyrirtækja.  (Viðmið 10%)
 • Leiðin hefur heimild til þess að fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja eða hlutabréfasjóðum að hámarki 20%  (Viðmið 20%)
 • Upplýsingar um ávöxtun og samsetningu 31.03.2020

Séreignasparnaður 3

Árleg umsýsluþóknun fyrir Séreignasparnað 3 er 0,55%.

 • Leiðin fjárfestir í ríkisskuldabréfum, ríkisvíxlum, íbúðarbréfum og öðrum skuldabréfum í íslenskum krónum með ábyrgð íslenska ríkisins.  (Viðmið 45%)
 • Leiðin hefur heimild til að fjárfesta í peningamarkaðsskjölum og innlánum fjármálafyrirtækja.  (Viðmið 5%)
 • Leiðin hefur heimild til að fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja eða hlutabréfasjóðum að hámarki 70%  (Viðmið 50%)
 • Upplýsingar um ávöxtun og samsetningu 31.03.2020

Séreignasparnaður 4

Árleg umsýsluþóknun fyrir Séreignasparnað 4 er 0,55%.

 • Leiðin fjárfestir í ríkisskuldabréfum, ríkisvíxlum, íbúðarbréfum og öðrum skuldabréfum í íslenskum krónum með ábyrgð íslenska ríkisins.  (Viðmið 25%)
 • Leiðin hefur heimild til að fjárfesta í peningamarkaðsskjölum og innlánum fjármálafyrirtækja.  (Viðmið 5%)
 • Leiðin hefur heimild til að fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja eða hlutabréfasjóðum. (Viðmið 70%)
 • Upplýsingar um ávöxtun og samsetningu 31.03.2020

Séreignasparnaður 5

Árleg umsýsluþóknun fyrir Séreignasparnað 5 er 0,80%

 • Ávöxtunarleiðin fjárfestir í innlendum og erlendum hlutabréfum, skuldabréfum og verðbréfasjóðum með þeim takmörkunum sem 36. gr. a. laga nr. 129/1997 kveða á um. Jafnframt er möguleiki á að fjárfesta í íbúðahúsnæði til útleigu í samræmi við 11. tölul. 36. gr. laga nr. 129/1997
 • Leiðin hefur heimild til að fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja eða hlutabréfasjóðum ásamt hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða eða fjárfestingasjóða að hámarki 100%
 • Ávöxtunarleiðin hefur jafnframt heimild til að fjárfesta í ríkisskuldabréfum, ríkisvíxlum, íbúðarbréfum og öðrum skuldabréfum í íslenskum krónum með ábyrgð íslenska ríkisins að hámarki 80%
 • Leiðin hefur heimild til að fjárfesta í öðrum verðbréfum, þar með talið skuldabréfum tryggðum með veði í fasteign að hámarki 60%
 • Leiðin hefur einnig heimild til kaupa og reka íbúðarhúsnæði að hámarki 25%
 • Leiðin hefur jafnframt heimild til að fjárfesta í peningamarkaðsskjölum og innlánum fjármálafyrirtækja að hámarki 25%
 • Upplýsingar um ávöxtun og samsetningu 31.03.2020

Um séreignasparnað Kviku gilda lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997.