Framtakssjóðir Kviku

Traustir og eftirsóttir samstarfsaðilar eigenda, stjórnenda og fyrirtækja.

 Kvika er einn reynslumesti rekstraraðili framtakssjóða á Íslandi. Framtakssjóðir Kviku nýta tækifæri sem felast í langtímafjárfestingu í óskráðum hlutabréfum. Við horfum einkum til meðalstórra íslenskra fyrirtækja sem hafa góða rekstrarsögu, sterka stöðu á markaði og búa yfir áhugaverðum vaxtartækifærum.

Framtakssjóðir Kviku eru áhrifafjárfestar sem leggja áherslu á að styðja stjórnendur með markvissum hætti í að bæta rekstur og árangur félaga í eigu sjóðanna. Við hvetjum félögin til að sýna samfélagslega ábyrgð, tileinka sér góða viðskipta- og stjórnarhætti, gæta að fjölbreytni í stjórnun og huga að umhverfismálum. Við leggjum einnig mikla áherslu á samstarf og stuðning við stjórnendur þeirra fyrirtækja sem sjóðirnir fjárfesta í. Fulltrúar okkar taka virkan þátt í stefnumótun og rekstri félaganna með það að markmiði að hámarka vermæti til lengri tíma litið. Kvika er öflugur bakhjarl sem getur veitt fyrirtækjunum aðgang að fjármagni, þekkingu og tengslaneti.

Kvika rekur tvo framtakssjóði, Eddu slhf. og Auði I slf. 

Auður I slf.

Auður I er fyrsti framtakssjóðurinn í rekstri Kviku. Sjóðurinn var upphaflega 3,2 milljarðar að stærð en yfir 20 fjárfestar lögðu sjóðnum til fjármagn þegar hann var stofnaður í febrúar 2008.  Auður I er fullfjárfestur og hefur frá stofnun fjárfest í átta fyrirtækjum, m.a. Ölgerðinni, Yggdrasil, Íslenska Gámafélaginu, Já, 365 og Securitas. 

Ja 365 Islenska_gamafelagid Yggdrasil Olgerdin


Edda slhf.

Edda er annar framtakssjóðurinn í rekstri Kviku, stofnaður í apríl 2013 með 5,0 milljarða áskriftarloforðum frá 30 fjárfestum. Sjóðurinn byggir á reynslu Kviku af rekstri Auðar I. Edda fjárfestir einkum í meðalstórum íslenskum fyrirtækjum sem hafa sterka stöðu á markaði, gott sjóðstreymi og áhugverð vaxtartækifæri. Fjárfestingar sjóðsins eru m.a. í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja, vegna fjármögnunar innri eða ytri vaxtartækifæra eða í tengslum við stjórnenda- eða kynslóðaskipti hjá fyrirtækjum. Edda er áhrifaeigandi sem styður stjórnendur með markvissum hætti við stefnumótun og rekstur félaganna.  Sjóðurinn hefur frá stofnun fjárfest í fjórum fyrirtækjum, Íslandshótelum, Domino‘s á Íslandi, Securitas og Marorku.

Dominos Islands_hotel  Securitas  Marorka

Framtakssjóðir Kviku eru fagfjárfestasjóðir undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins.