Um Hvatningarsjóðinn

Hvatningarsjóðurinn er samstarfsverkefni Kviku og Samtaka iðnaðarins sem hefur það að markmiði að efla umræðu og vitund um mikilvægi iðn- og starfsnáms og þýðingu starfa sem því tengjast fyrir íslenskt atvinnulíf.

Styrkja þarf ímynd iðnnáms og starfa sem því tengjast og efla áhuga og vitund grunnskólanema, foreldra, atvinnurekenda og almennings á mikilvægi iðnnáms. Skortur er á iðnmenntuðu fólki og er sá skortur víða orðinn hamlandi fyrir starfsemi fyrirtækja. Með Hvatningarsjóðnum viljum við bregðast við þessu með styrkjum til nema í iðnnámi. Sérstök áhersla er lögð á að auka hlutfall kvenna og eru konur sérstaklega hvattar til að skoða þau tækifæri sem bjóðast.

Vissir þú af þeim fjölmörgu iðngreinum sem eru í boði og að nemendur fá starfsréttindi strax að loknu náminu? Ef þú hefur lokið iðnnámi og náð þér í praktíska reynslu þá hefur þú betri grunn fyrir mörg störf sem bjóðast í framhaldinu. Það er síðan auðvelt að bæta við sig bóknámi ef það vantar eitthvað uppá til að fá inngöngu í það háskólanám sem þig langar í. Þú getur farið þína eigin leið.

Áhugavert efni:

http://www.nemahvad.is/

Spurt og svarað

Nemar sem hafa, að lágmarki, lokið fyrsta ári í námi í löggiltum iðngreinum sem heyra undir Samtök iðnaðarins geta sótt um styrk.

Styrktarfjárhæð sjóðsins er 5 milljónir króna árlega í þrjú ár. Heildarstyrkir munu því nema 15 milljónum króna á tímabilinu 2018-2021.

Miðað er við að árlegir styrkir skiptist í tvo flokka, 3x1.000.000 og 4x500.000.  Úthlutunarnefnd er þó heimilt að breyta fjárhæðunum og flokkunum ef sérstakar ástæður réttlæta það að hennar mati.

Kvika auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum á tímabilinu mars til maí ár hvert vegna komandi skólaárs. Auglýsingar verða birtar í dagblöðum eða með öðrum sannanlegum hætti. Þá verður auglýst hér efst á síðunni og á heimasíðu Samtaka iðnaðarins.

Sérstök úthlutunarnefnd fer yfir umsóknir og tekur ákvörðun um styrkveitingar. Úthlutunarnefndina skipa Íris Arna Jóhannsdóttir og Jón Pétur Zimsen, tilnefnd af Kviku og Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins. 

Við mat á umsóknum og úthlutun styrkja er m.a. litið til eftirfarandi atriða:

  • Bakgrunns umsækjanda og sögu.
  • Vöntun í viðkomandi iðngrein.
  • Kynjahlutfalla í viðkomandi iðngrein.
  • Frammistöðu umsækjanda í námi og starfi.
  • Byggðasjónarmiða.

Ávallt verður litið til kynjahlutfalla og leitast við að hafa þau jöfn. Við úthlutun skal a.m.k. helmingi styrkja úthlutað til kvenna.

Í september ár hvert fer fram formleg úthlutun styrkja. Fyrir úthlutun verður styrkþegum sendur styrktarsamningur þar sem fram koma þau skilyrði og  skuldbindingar sem fylgja styrkveitingu. Undirritun slíks samnings er skilyrði fyrir úthlutun á styrk til styrkþega.

Styrkir eru greiddir út í byrjun júní vegna úthlutunar á árinu á undan. Skilyrði fyrir útgreiðslu styrks er að umsækjandi hafi uppfyllt þau skilyrði og skuldbindingar sem fram koma í styrktarsamningi og úthlutunarreglum sjóðsins. 

Hvatningarsjóðurinn er ekki hefðbundinn styrktarsjóður í þeim skilningi að umsækjendur sem þiggja styrk skuldbinda sig til að vinna að framgangi og markmiðum sjóðsins í samstarfi við Kviku. Í því felst m.a. að viðkomandi aðilar skuldbinda sig, án frekara endurgjalds, til að taka þátt í kynningum og auglýsingum á sjóðnum, s.s. viðtölum og myndum, sem Kviku er heimilt að nota.