Markaðir

Markaðsviðskipti veita viðskiptavinum alhliða þjónustu á sviði verðbréfa- og gjaldeyrismiðlunar.

Gjaldeyrisviðskipti

Kvika hefur náð að skapa sér sterka stöðu á gjaldeyrismarkaði

Kvika býður upp á alhliða þjónustu þegar kemur að gjaldeyrisviðskiptum. Annars vegar er um að ræða hefðbundin stundarviðskipti með gjaldeyri vegna vöru- og þjónustuviðskipta. Hins vegar bjóðum við viðskiptavinum upp á varnir með framvirkum samningum þar sem þeir geta tryggt gengi fram í tímann vegna vöru- og þjónustuviðskipta.

Markaðsviðskipti

Hjá markaðsviðskiptum Kviku geta viðskiptavinir átt viðskipti með hlutabréf og skuldabréf á öllum helstu mörkuðum heims

Fagleg ráðgjöf í verðbréfaviðskiptum

Sérfræðingar markaðsviðskipta bjóða upp á faglega ráðgjöf og persónulega þjónustu sem er sérsniðin að þörfum innlendra og erlendra fagfjárfesta.

Afleiðuviðskipti

Markaðsviðskipti bjóða viðskiptavinum upp á afleiðuviðskipti að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Eru slík viðskipti í formi skiptasamninga við bankann og hægt er að nota innistæður eða verðbréf sem tryggingu fyrir samningnum.

Hagstæð kaup- og söluþóknun

Kvika leggur áherslu á að bjóða upp á hagstæðar þóknanir fyrir viðskiptavini sína sama hvort viðskiptin eiga sér stað í Nasdaq Iceland kauphöllinni eða á erlendum mörkuðum.

Varsla verðbréfa

Kvika tekur að sér vörslu verðbréfa fyrir viðskiptavini samkvæmt gjaldskrá. Viðskiptavinum er bent á að hafa samband við starfsmenn Kviku í síma 540 3200 til þess að fá upplýsingar um stofnun vörslureikninga. Kvika er með beina aðild að kauphöllinni á Íslandi.

Greiður aðgangur að erlendum mörkuðum

Kvika er með beina aðild að kauphöllunum á Íslandi. Kvika er einnig með greiðan aðgang að öllum helstu mörkuðum í Evrópu og Bandaríkjunum.

Hafa má samband við Markaðsvipskipti Kviku með því að senda tölvupóst á netfangið thjonusta@kvika.is fyrir frekari upplýsingar

Verðskrá Kviku - Verðbréfaviðskipti

Skilmálar vegna fjárfestingarþjónustu