Markaðsviðskipti

Hjá markaðsviðskiptum Kviku geta viðskiptavinir átt viðskipti með hlutabréf og skuldabréf á öllum helstu mörkuðum heims

Fagleg ráðgjöf í verðbréfaviðskiptum

Sérfræðingar markaðsviðskipta bjóða upp á faglega ráðgjöf og persónulega þjónustu sem er sérsniðin að þörfum innlendra og erlendra fagfjárfesta.

Afleiðuviðskipti

Markaðsviðskipti bjóða viðskiptavinum upp á afleiðuviðskipti að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Eru slík viðskipti í formi skiptasamninga við bankann og hægt er að nota innistæður eða verðbréf sem tryggingu fyrir samningnum.

Hagstæð kaup- og söluþóknun

Kvika leggur áherslu á að bjóða upp á hagstæðar þóknanir fyrir viðskiptavini sína sama hvort viðskiptin eiga sér stað í Nasdaq Iceland kauphöllinni eða á erlendum mörkuðum.

Varsla verðbréfa

Kvika tekur að sér vörslu verðbréfa fyrir viðskiptavini samkvæmt gjaldskrá. Viðskiptavinum er bent á að hafa samband við starfsmenn Kviku í síma 540 3200 til þess að fá upplýsingar um stofnun vörslureikninga. Kvika er með beina aðild að kauphöllinni á Íslandi.

Greiður aðgangur að erlendum mörkuðum

Kvika er með beina aðild að kauphöllunum á Íslandi. Kvika er einnig með greiðan aðgang að öllum helstu mörkuðum í Evrópu og Bandaríkjunum.

_______________________________________________

Company Fact Sheet

Greiningarfyrirtækið Morningstar býður upp á Company Fact Sheet upplýsingablað um skráð félög á mörkuðum Nasdaq á Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum. Þar má sjá lykilupplýsingar um verðþróun hlutabréfanna ásamt helstu fjárhagsupplýsingum og frammistöðugreiningu. Hér að neðan má nálgast slíkt upplýsingablað fyrir helstu fyrirtæki skráð á markað í Kauphöll Íslands.

Hampiðjan hf.

Sláturfélag Suðurlands svf.

Century Aluminum Copmany

BankNordik P/F

Össur hf.

HB Grandi hf.

Marel

Nýherji

Tryggingamiðstöðin hf.

Vátryggingafélag Íslands hf.

Icelandair Group hf.

Eimskipafélag Íslands hf.

Hagar hf. 

Fjarskipti hf.

N1 hf.

Reginn hf.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.