Starfsumsókn

Umsóknir eru varðveittar í u.þ.b. 6 mánuði nema um annað sé óskað. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.