Starfsreglur og stjórnarhættir

Kvika banki gerir á hverju ári úttekt á því hvort viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti sé fylgt og hvort stjórnarhættir bankans á hverjum tíma séu í samræmi við leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Stjórnarháttayfirlýsing Kviku banka er gerð í samræmi við ákvæði laga nr. 161/2002 og leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, 5. útgáfu, útgefnum af Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ OMX Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins í maí 2015.

 

Stjórnarháttayfirlýsingar sl. 4 ár 

Stjórnarháttayfirlýsing 2021

Stjórnarháttayfirlýsing 2020

Stjórnarháttayfirlýsing 2019

Stjórnarháttayfirlýsing 2018

Stjórnarháttayfirlýsing 2017   

 

Vottorð, samþykktir og starfsleyfi 

Samþykktir Kviku banka hf.

Vottorð úr fyrirtækjaskrá

Starfsleyfi Kviku sem viðskiptabanki

Viðbótarstarfsleyfi Kviku

Siðareglur

Reglum þessum er ætlað að gera grein fyrir þeim siðferðislegu gildum sem stuðst er við í daglegum störfum Kviku banka. Þær eru grunnviðmið góðra viðskiptahátta og ber starfsmönnum að hafa þær að leiðarljósi í samskiptum sínum við viðskiptavini og aðra aðila í tengslum við störf sín fyrir hönd bankans.

Siðareglur Kviku banka hf.

Starfskjarastefna 

Meginmarkmið starfskjarastefnu Kviku banka er að gera bankann að eftirsóknarverðum vinnustað fyrir hæfa og metnaðarfulla einstaklinga og geta byggt upp langtímasamband við starfsfólk.

Starfskjarastefna Kviku banka hf.

Starfsreglur

Starfsreglur stjórnar Kviku banka hf.

Starfsreglur áhættunefndar Kviku banka hf.

Starfsreglur endurskoðunarnefndar Kviku banka hf.

Starfsreglur starfskjaranefndar Kviku banka hf.