Hlutafjárútboð í Iceland Seafood International hf.

Kvika stofnar nýjan framtakssjóð

mánudagur 02. júlí 2018

Kvika hefur lokið við fjármögnun og stofnun nýs framtakssjóðs sem ber heitið FREYJA.  Heildaráskriftarloforð sjóðsins nema 6,2 milljörðum króna og mun sjóðurinn í upphafi vera 3,5 milljarðar.

Freyja mun fjárfesta í íslenskum fyrirtækjum og  vinna náið með stjórnendum og meðfjárfestum til að gera góð fyrirtæki enn betri. Sjóðurinn leggur áherslu á að fyrirtækin sem fjárfest er í tileinki sér samfélagslega ábyrgð i daglegum rekstri, setji sér umhverfisstefnu og starfi í samræmi við góða stjórnarhætti. Hluthafar Freyju eru flestir af stærstu lífeyrissjóðum landsins og aðrir fagfjárfestar.

Fyrir rekur Kvika tvo framtakssjóði, Auður I sem stofnaður var árið 2008 og Edda sem stofnaður var árið 2013.  Rekstur þessara sjóða hefur gengið vel og skilað fjárfestum ágætis arðsemi.  Auður I fjárfesti í átta félögum m.a. TAL, Yggdrasil og Ölgerðinni, en á nú eftir eignarhluti í aðeins tveimur fyrirtækjum, Íslenska Gámafélaginu og Já upplýsingaveitum.  Edda á eignarhluti í Íslandshótelum og Securitas eftir að gengið var frá sölu á helmingshlut í Domino´s á Íslandi til sérleyfishafa Domino´s í Bretlandi fyrr á árinu. Skilaði salan yfir 50% árlegri ávöxtun til fjárfesta Eddu.

 Eignastýring Kviku er burðarás bankans en bankinn starfar á breiðum grunni og veitir fjárfestum alhliða fjármálaþjónustu á innlendum og erlendum mörkuðum. Heildareignir í stýringu hjá Kviku og dótturfélögum er í dag um 280 milljarðar.

Hannes Frímann Hrólfsson, framkvæmdastjóri eignastýringar Kviku:

Framtakssjóðurinn Freyja er þriðji framtakssjóðurinn í rekstri Kviku.  Það er ánægjulegt að sjá að allir helstu fjárfestar í sjóðnum hafa jafnframt fjárfest í fyrri framtakssjóðum okkar og er það merki um tiltrú þeirra á þeim árangri sem við höfum náð sem elsti rekstraraðili framtakssjóða á Íslandi.  Framtakssjóðir Kviku hafa tekið virkan þátt í vexti og uppbyggingu margra af stærstu og rótgrónustu fyrirtækja landsins undanfarin ár og munum við áfram leitast við að styðja við uppbyggingu íslensks atvinnulífs með fjárfestingum í þeim fyrirtækjum sem við höfum trúa en þess má geta að þeir framtakssjóðir sem eru í okkar rekstri leggja ríka áherslu á ábyrgar fjárfestingar.

Kvika banki hf.

Kvika er viðskiptabanki með áherslu á fjárfestingarbankastarfsemi, sem sinnir þörfum viðskiptavina á afmörkuðum syllum með fagþekkingu og sérhæfðu vöruframboði. Burðarás Kviku er öflug eignastýring og bankinn veitir fjárfestum alhliða bankaþjónustu. Hjá Kviku starfar samhentur hópur um 100 sérfræðinga sem nær árangri í krafti menntunar, markaðsþekkingar og víðtækrar reynslu. Forstjóri Kviku er Ármann Þorvaldsson og formaður stjórnar er Kristín Pétursdóttir. Eignarhald Kviku er gagnsætt og er hann eini bankinn sem er að fullu í eigu einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, fyrirtækja og einstaklinga. Nánar á: www.kvika.is.