Fyrirtækjaráðgjöf

Fyrirtækjaráðgjöf veitir ýmiss konar ráðgjöf tengda fjárfestingum og fjármögnun. Áhersla er lögð á kaup og sölu fyrirtækja og skráningu verðbréfa.

Fjölbreytt þjónusta og ráðgjöf fyrir atvinnulífið sem og fjármögnun fyrirtækja og stofnana

Fyrirtækjaráðgjöf Kviku veitir viðskiptavinum sínum hlutlausa og óháða ráðgjöf varðandi kaup, sölu og samruna fyrirtækja sem og fjármögnun fyrirtækja og stofnana og sinntir þjónustu sem er í eðlilegum tengslum við þá ráðgjöf. Í fyrirtækjaráðgjöf starfa sérfræðingar með yfirgripsmikla þekkingu og reynslu af íslensku atvinnulífi og mörkuðum. Þá hafa starfsmenn sviðsins sterkar tengingar við erlenda samstarfsaðila og aðgengi að skrifstofu bankans í Bretlandi sem skapar tækifæri fyrir viðskiptavini bankans.

Kaup, sala og samrunar fyrirtækja

Kvika veitir ráðgjöf við kaup, sölu og samruna fyrirtækja og rekstrareininga. Aðkoma fyrirtækjaráðgjafarinnar er gjarnan verkstjórn á slíku ferli, greining tækifæra, virðismat, greiningu virðisaukandi þátta, ráðgjöf um aðferðarfræði, umsjón með samningaviðræðum og lúkningu viðskipta. Aðkoma Kviku felur í sér sjálfstæða ráðgjöf með það að markmiði að tryggja hagsmuni viðskiptavina sinna.

Fjármögnun fyrirtækja með hlutabréfa- eða skuldabréfaútboðum

Mörg íslensk fyrirtæki og stofnanir hafa í gegnum tíðina nýtt sér þá fjármögnunarleið að gefa út verðbréf til að fjármagna rekstur sinn, fjárfestingar eða uppgreiðslu lána (endurfjármögnun). Lífeyrissjóðir og verðbréfasjóðir eru öflugir og mikilvægir fjárfestar sem geta fjármagnað starfsemi og vöxt fyrirtækja. Fyrirtækjaráðgjöf bankans aðstoðar fyrirtæki við endurfjármögnun lána hjá fjármálastofnunum með þátttöku við gerð útboðsgagna og greiningar og ráðgjöf varðandi tilboð.

Nýskráningar og afskráningar hluta- og skuldabréfa

Til að auðvelda viðskipti með verðbréf eru þau skráð í Kauphöll Íslands. Ekki er nauðsynlegt að hafa hlutabréf félagsins skráð í Kauphöllinni til að óska eftir skráningu á skuldabréfaflokkum. Með skráningu skuldabréfaflokks verða skuldabréfin auðseljanlegri í frumútboði. Skráningarferli í Kauphöll Íslands er vandasamt verk sem krefst þekkingar og yfirsýnar. Fyrirtækjaráðgjöf Kviku býr yfir yfirgripsmikilli reynslu af umsjón með nýskráningum og afskráningum hluta- og skuldabréfa.

Hafa má samband við fyrirtækjaráðgjöf Kviku í gegnum netfangið corpfin@kvika.is .